Zde může být vaše reklama.

NOVÁ PLOCHA PRO RELAX Místo bývalých jezdeckých kasáren vyroste v Prostějově park

Místo bývalých jezdeckých kasáren vyroste v Prostějově park

foto: ROZVIJIME.PROSTEJOV.EU

16. 04. 2024 - 19:36

Mnohaleté spory a diskuse o využití vojenského brownfieldu nedaleko centra města se blíží ke konci. Sdružení architektek dopracovává dokumentaci k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení svého projektu, který loni zvítězil v soutěži o podobu dlouho zanedbaného koutu Prostějova. Na ploše po zbouraných Jezdeckých kasárnách vznikne park a kulturní centrum, rozšířit se má i sousedící botanická zahrada. Návrh počítá také s výstavbou několika bytových domů.

 

"Park, kde se nenudím, ale kde se také mohu skrýt a být sám sebou. Park, který spojuje. Spojování různých zájmových a věkových skupin, ale i propojování fyzické v rámci struktury města. Nabídka aktivit pro trávení volného času všech obyvatel. Skrytá místa v zeleni pro dětské dobrodružné výpravy. Místo klidné procházky a odpočinek na slunci i ve stínu. To je místo bývalých kasáren," popsala záměr vedoucí vítězného týmu Romana Michalková. 

Reagovala tak na zadání města, aby se lokalita stala přívětivým a bezpečným veřejným prostranstvím, kde si lidé rádi budou hrát i odpočívat. „Záměrem soutěže bylo vytvoření návrhu parkových ploch, které budou sloužit Prostějovanům i budoucím obyvatelům nově navržených domů,“ vysvětlila mluvčí radnice Jana Gáborová. 

Město Prostějov pracuje již několik let na revitalizaci plochy po bývalých Jezdeckých kasárnách, ve kterých byly v roce 2016 odstraněny budovy kromě objektu jízdárny. Ta je v současné době využívána jako sklad magistrátu.  Loni radnice a Česká komora architektů zorganizovala urbanisticko-krajinářskou soutěž, ve které zvítězil právě tým Michalkové. 

Jezdecká kasárna byla založena v roce 1891 jako náhrada za staré kasárny, které stály na náměstí TGM. Stará kasárna byla zbourána o dvě desítky let později kvůli stavbě nové radnice. Za první republiky sídlila v kasárnách část 6. jezdeckého pluku. Od roku 1969 obýval areál armádní útvar, který se specializoval na radiolokaci. V roce 1996 vojsko kasárna opustilo. V areálu kasáren bylo celkem 13 budov. 

Další články