Zde může být vaše reklama.

Historie olomouckých kostelů: svatý Michal

Historie olomouckých kostelů: svatý Michal

foto: Lukáš Blokša, další fotografie Dominik Novák

03. 03. 2022 - 07:14

Skvostný chrám, který v minulosti spolu se sousedním klášterem sloužil i jako sklad anebo stáje pro koně. Řeč je o jedinečném olomouckém kostelu sv. Michala. Nemá obdobu v celé střední Evropě a nad městem se tyčí už víc než 300 let. Jeho mohutné základy ale mají původ již ve 13. století, kdy na Michalském návrší stávala kaple či malý kostelík zasvěcený už tehdy sv. archandělu Michaelovi.

Svatostánek patřil do areálu kláštera řádu dominikánů, po čase jim však přestal stačit. A tak se rozhodli postavit nový chrám. Jeho stavba zabrala čtyři desetiletí, v závěru 13. století Olomouc zdobil nový raně gotický kostel. Koncem 15. století k němu přibyla pozdně gotická hranolovitá věž, sloužila jako zvonice. 

 

„Dle záznamů měl kostel v té době 13 bočních oltářů a dvě kaple,“ popisuje v knize věnované kostelu sv. Michala bývalý kancléř a archivář olomouckého arcibiskupství Karel Kavička. Tento chrám však čekala zkáza.

 

Přinesla ji švédská okupace Olomouce za třicetileté války. Vojáci město obsadili v roce 1642, svatostánek byl navzdory dohodám vydrancován.

 

„V přízemí poničeného kláštera zřídili maštale a švédská armáda tam ustájila koně. První poschodí kláštera bylo přeměněno na skladiště. Vše, co bylo v kostele a klášteře cenné, bylo rozkradeno. Během osmileté okupace, kdy kostel s klášterem nesloužil svému účelu, se nikdo nestaral o opravy, a tak kostel i s klášterem zchátral,“ vylíčil Kavička.

 

Po odchodu Švédů stáli dominikáni po roce 1650 před zásadní otázkou: kompletní oprava nebo stavba nového chrámu? Rozhodli se pro druhou možnost. Vše se ovšem kvůli poválečnému nedostatku peněz vleklo. K demolici starého kostela se tak řád dostal až po více než 20 letech. 

 

Plány nového kostela, který stojí až do současnosti, narýsoval císařský architekt Giovanni Pietro Tencalla. Projektoval i přestavby kroměřížského zámku a olomouckého kláštera Hradisko. „Přišel s geniálním řešením, které znamenalo velkou úsporu nákladů. Navrhl zachovat gotické obvodové zdivo kostela z lomového kamene a využít ho pro novou stavbu,“ uvedl Kavička.

 

Gotické základy dělníci zesílili mohutnými pilíři z cihel, část z nich byla vypálena v Nemilanech. Barokní přestavba svatomichalského chrámu byla v celé Olomouci nejvýznamnější stavební akcí 2. poloviny 17. století. 

 

I kvůli nedostatku peněz se ale neustále protahovala, nynější barokní chrám s charakteristickou trojicí kupolí byl definitivně dokončen až po roce 1706. „Šlo o první kupolovou stavbu severoitalského typu na Moravě, která neměla obdoby v celé Evropě, kromě Itálie. Hlavní kupole byla dokončena až v roce 1688. Není znám důvod, ale jedna její část se v krátké době po dokončení zřítila. Musela být rozebrána a nově postavena. V roce 1689 tak byla kupole dokončena podruhé,“ doplnil Kavička.

V následujících staletích čekaly chrám další opravy i úpravy interiéru. Jedna z největších nastala v 19. století, kdy kostel získal skvostnou novobarokní podobu. „Vznikl velmi zdobný interiér, který nahradil poměrně strohou původní výzdobu kostela s bíle natřenými stěnami a sloupy,“ porovnal Kavička.

V údržbě chrámu pokračují i jeho dnešní správci. Nedávno skončila několikaletá obnova fresek v trojici kupolí, nyní se postupně opravují barokní lavice. Na jejich rekonstrukci se může podílet i veřejnost, příspěvky je možné posílat na účet 101 550 5903/5500.

 

Další články