Zde může být vaše reklama.

ANKETA Přesvědčí analýza zastupitele ke sloučení divadla s filharmonií?

Přesvědčí analýza zastupitele ke sloučení divadla s filharmonií?

foto: Moravská filharmonie Olomouc

13. 12. 2023 - 10:10

V pátek 15. prosince bude zastupitelstvo projednávat budoucnost Moravské filharmonie a Moravského divadla. Koaliční strany si k tématu optimalizace jejich rozvoje nechaly zpracovat analýzu, která doporučuje sloučení obou institucí a zachování dvou orchestrů. Tento týden vydaly dvě největší profesní organizace, Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR a Unie orchestrálních hudebníků ČR jednoznačně odmítavé stanovisko k tomuto záměru. 

Anketní otázka zní: Přesvědčila vás analýza možných variant budoucnosti Moravské filharmonie Olomouc a Moravského divadla Olomouc a její závěrečné doporučení postupovat k cíli jednoho subjektu se dvěma orchestry?

Jan Žůrek, zastupitel, ProOlomouc a Piráti: Analýza přináší řadu nových zjištění, ale také dobře shrnuje dosavadní stav. Máme dvě podfinancované instituce, které by mohly odehrát více představení a koncertů, rozvinout edukační aktivity, navýšit tržby, a které narážejí na prostorové limity a některé zaměstnance nemají možnost dostatečně vytížit. S vědomím omezených rozpočtových možností města je nutné hledat řešení, které se neobejde bez strukturálních změn a posílení synergií. Navrhované kroky budou bolestné, protože znamenají škrty na některých pozicích, ale mají proběhnout ruku v ruce s posílením managementu, marketingu i prostředků na tvorbu.

Dominika Kovaříková, zastupitelka, SPOLU / TOP09: Z analýzy jsem vyčetla tyto nevyřčené závěry: že divadlo i filharmonie mají stále ještě rezervy ve využívání možností, které zde jsou a které by mohly generovat větší příjmy, a že úvahy o organizačních změnách jsou ne úplně šťastně načasované s ohledem na schvalovaný zákon o veřejné kulturní instituci, který by mohl pomoci problém s jejich financováním řešit, aniž by se nutně muselo sahat k jejich slučování. Z těchto důvodů se mi proto spojování divadla a filharmonie v jeden subjekt jeví v tuto chvíli jako předčasné.

Viktor Tichák, náměstek primátora, ProOlomouc a Piráti: Analýza je postavena na důkladné práci s daty, což je třeba ocenit. Díky ní máme nyní přehled o vytíženosti souborů, orchestrů i sálů a také o rezervách, které obě instituce mají i ve srovnání s podobnými organizacemi v ČR. Zastupitelstvo svou vůli spojit organizace se zachováním dvou orchestrů projevilo již v červnu na základě analýz vypracovaných řediteli obou institucí. Aktuální analýza tyto hypotézy potvrzuje. Jsem ale velmi vděčný, že nepostupujeme jen vstříc finanční úspoře, která by byla u jiných variant vyšší, ale vstříc efektivitě a dalšímu rozvoji. O konkrétních podmínkách ať už kterékoli varianty se bude jednat v roce 2024.

Jan Holpuch, zastupitel, SPOLU/ ODS: Nepřesvědčila. U materiálů tohoto typu bývá zvykem, že projdou během zpracování několika koly připomínek, autor na ně reaguje a pokud na výsledku opravdu záleží, finální verze je ještě vystavena externí oponentuře. Potom lze dokument brát vážně. U téhle analýzy k ničemu podobnému nedošlo a na výsledku je to sakra znát. Pan náměstek Tichák ji 21. listopadu předložil radě města, ta ho napoprvé odmávala a schválila navrhovaný postup. Teprve následně materiál odtajnila, načež se má dokonce uskutečnit cosi jako veřejné projednání. K čemu? Je de-facto rozhodnuto. Koalice má v zastupitelstvu dostatek hlasů, „odborný podklad“ je náležitě tlustý a obsahuje spoustu barevných grafů. Co je uvnitř ve skutečnosti nikoho zajímat nebude. Je mi z toho smutno.

Eva Machová, zastupitelka, STAN, Zelení: Analýza mě nepřesvědčila o jediném možném postupu řešení budoucnosti, který nyní směřuje ke sloučení obou organizací k datu 1. 1. 2025.  Odpovědi na snížení nákladů a zvýšení výnosů byly v analýze popsány a současně vyhodnoceny pomocí multikriteriální analýzy variant budoucího provozu. Nabízí se další možnost k projednání, a to odstranění popsaných hlavních limitů rozvoje a využití hlavních příležitostí vnějších i vnitřních, které jsou v analýze popsány. Názor z rozhovorů s odborníky, že je nezbytné optimalizaci velmi důkladně naplánovat a promyslet, neuspěchat ji, osobně podporuji. 

Další články